اعضاء قطب علمی

استادان

 • پروفسور عباس محمدی

  رئيس قطب و عضو هسته ‌مركزي

  محورهای تحقیقاتی: شبكه هاي مخابراتي بدون سيم، سيستمها و مدارات مايكروويو و موج ميليمتري، شبكه هاي بدون سيم
 • پروفسور عبدالعلي عبدي پور

  عضو هسته ‌مركزي

  محورهای تحقیقاتی: ادوات، مدارات و سيستمهاي RF/ مايكروويو/ موج ميليمتري، نويز در مدارات و سيستمهاي مخابرات، مدلسازي ادوات و مدارات مايكروويو/ موج ميليمتري.
 • پروفسور روزبه معيني مازندران

  عضو هسته‌مركزي

  محورهای تحقیقاتی: سازگاري الكترومغناطيسي(EMC/EMI)، مدلسازي و اندازه‌گيري پديده صاعقه- آنتن - روشهاي عددي در الكترومغناطيس.
 • پروفسور سيدحسين(حسام‌الدين) صادقي

  عضو هسته مركزي

  محورهای تحقیقاتی: سازگاري الكترومغناطيسي(EMC/EMI)، روشهاي الكترومغناطيسي تستهاي غير مخرب- هارمونيكها در شبكه قدرت- پديده صاعقه و حفاظت شبكه قدرت.
 • پروفسور احد توکلی

  عضو هسته مركزي

  محورهای تحقیقاتی: الكترومغناطيس،آنتن هاي ماكروستريپ، انتشارات امواج، پراش و پراكندگي موج، سنجش از دور، خواص دي الكتريك مواد
 • پروفسور حمیدرضا امین داور

  عضو هسته مركزي

  محورهای تحقیقاتی: (رادار( كاربرد آن در دريا)، پردازش تصوير(شناسايي و طبقه بندي)، سيگنال ( پردازش سيگنالها و استخراج اطلاعات

دانشياران

 • دكتر ایاز قربانی

  عضو هسته مركزي

  محورهای تحقیقاتی: انتشارات امواج ، رادار، جاذبه هاي الكترومغناطيسي، اندازه گيري مايكروويو.
 • دكتر حسن آقائی نیا

  عضو همکار

  محورهای تحقیقاتی: مخابرات طيف گسترده ، پردازش تصوير، مخابرات سيار، شبكه ATM.
 • دكتر سيدمصطفي صفوي

  عضو همکار

  محورهای تحقیقاتی: مخابرات سرعت بالا، مخابرات ماهواره اي، تئوري صف در شبكه هاي مخابراتي
 • دکتر غلامرضا مرادی

  عضو همکار

  محورهای تحقیقاتی:

استادياران

 • دکتر رضا صراف شیرازی

  عضو همکار

  محورهای تحقیقاتی:
 • دکتر حمید شیخ زاده نجار

  عضو همکار

  محورهای تحقیقاتی: