آزمايشگاههاي مرتبط با قطب علمي

الف- آموزشی

 • 1. آزمایشگاه مایکروویو و آنتن

 • 2. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

 • 3. آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

 • 4. آزمایشگاه سوئچینگ تلفنی

 • 5. آزمایشگاه الکترونیک 1و2و3

 • 6. آزمایشگاه میکروپروسسور و تکنیک پالس

ب- تحقیقاتی

 • 1. آزمایشگاه تحقیقاتی مایکروویو و موج میلیمتری

 • 2. آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات بدون سیم

 • 3. آزمایشگاه تحقیقاتی الکترومغناطیس

 • 4. آزمایشگاه تحقیقاتی EMC/EMI

 • 5. آزمایشگاه تحقیقاتی رادار

 • 6. آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات دیجیتال

 • 7. آزمایشگاه تحقیقاتی طیف گسترده

 • 8. آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش صوت

 • 9. آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه

 • 10. آزمايشگاه تحقيقاتي پردازشهاي سريع