نام و نام خانوادگی: سید کمال الدین یادآور نیکروش

متولد: 1323 تهران

دبیرستان: مروی تهران سال 1342

کارشناسی: پلی‌تکنیک تهران سال 1346

کارشناسی ارشد: دانشگاه ایالتی میسوری در رولا امریکا سال 1970

دکترا: دانشگاه ایالتی میسوری درکلمبیا امریکا سال 1972

 

اجرائی

1- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 1352 تاکنون

2- رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1356

3- معاون دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1357

4- رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1359

5- عضو هیئت ممیزی مرکزی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز در دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه‌نصیر، صنعت نفت، دانشگاه پیام نور و سازمانی انرژی اتمی

6- عضویت کمیسیون تخصصی هیئت امناء دانشگاه امیرکبیر، خواجه نصیر و صنعت آب و برق

7- عضو هیئت امناء دانشگاه امیرکبیر، خواجه نصیر و صنعت آب و برق (در حال حاضر در دانشگاه خواجه نصیر عضو هیئت امناء نیستم).

 

همکاری در صنعت

1- عضو سابق هیئت ممیزه صنایع دفاع

2- مدیر پروژه بین دانشکده‌ای در مورد کنترل موشک (این پروژه با صنایع دفاع بوده است)

3- مسئول پروژه بررسی مدارات کنترلی نیروگاه شهید رجائی با صنعت آذر آب

 

جوائز

برنده جوائز زیر:

1- پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- استاد نمونه دانشگاههای کشور

3- پژوهشگر نمونه وزارت نیرو

4- چهره ماندگار (سومین دوره)

5- کنگره جهانی اتوماسیون (از طرف کنگره جهانی اتوماسیون در امریکا)

6- بانیان علم و صنعت کشور (منتخب انجمن برق و الکترونیک ایران)

پروژه‌های کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکترا همگی در پرتال دانشگاه ضبط است.

 

 
 
صفحه انگليسی