مدلسازي و شناسايي اجزاء نيروگاه ها و سيستم هاي قدرت

 

مدرس: دكتر مهدي كراري - استاد دانشكده مهندسي برق

 

 

مدت دوره: 30 ساعت

 

 

مباحث :

 -مروري بر اهم مطالب در مدلسازي و شناسايي سيستم هاي ديناميكي

-  مدل ژنراتور سنكرون - نحوه و روشهاي مختلف مدلسازي ژنراتور سنكرون

- نحوه مدلسازي انواع توربين (گازي - بخار - آبي)

- نحوه مدلسازي انواع گاورنر - نحوه مدلسازي انواع AVR

 - نحوه مدلسازي يك واحد نيروگاهي

- مدلسازي ديگر اجزاء سيستم هاي قدرت

- اهم مطالب ديناميكي در مدلسازي و شناسايي سيستم هاي قدرت.